"Mr. Oslo" (87 x 137 m/ramme) Privat eie.

Tilbake