Hele folket på de skrå bredder
"Hele folket på de skrå bredder" (140 x 70 m/ramme) Privat eie.

Tilbake