Full oversikt
"Full oversikt" (54 x 73 m/ramme) Privat eie.
Til Oslo's mange ansikter