"Ompa, ompa, hvor ble det av Lompa?"
(33 x 23 u/ramme)
Privat eie.

Tilbake