"Mannen som sa det han mente"
(100 x 80 m/ramme)
Privat eie.

Tilbake